tn kruwan1

tn course58 00b 

tn success rate

tn gifted 58 2

tn gifted 58 3

tn ssvt 58 2

 

tn satit-ay tn satit-wps

 

 

 tn course58-1ntn payment

 tn course58-2tn course58-3

 

  tn course58-4tn course58-5

tn course banner3

 

 

นักเรียนโรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ปทุมธานี คลองสอง ที่สอบเข้า ม1 และ ม4 ได้ ปีนี้ 2557

     

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน (สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน) ม.1

   

ด.ช.ศิรภัส ชัชวาล (น้องเพียว)

    

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.1


ด.ช. ศิรภัส ชัชวาล (น้องเพียว)

   

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

      

ด.ญ.นันท์นภัส กุลเด็น (น้องไอด้า)

   

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 ห้องเรียนปกติ

   

ด.ช.ภูรินทร์ อินทรพรอุดม (น้องพอล)

    

โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว ม.1 gifted

 

ด.ช. ภูรินทร์ อินทรพรอุดม (น้องพอล)

ด.ช.ศิรภัส ชัชวาล (น้องเพียว)

   

โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

    

ด.ช.ธนวุฒิ สำราญรื่น (น้องแอ้น)

ด.ช.นนทวัฒน์ คำศรี (น้องนนท์)

ด.ช.ภูริณัฐ ปิวาวัฒนพานิช (น้องภูมิ)

       

โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต ม.1 gifted GEP

   

ด.ช. พีรวิชญ์ สัจจรักษ์ (น้องเปรม)

ด.ช. ไชยวัฒน์ ปิยธำรง (น้องอาโป)

ด.ช. กฤษกร ศรีปูริตานนท์ (น้องพีเจ้นท์)

     

โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต ม.1 gifted EP

     

ด.ญ. ณภัทร เวชาวรกุล (น้องภัทร)

   

โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

    

ด.ญ.แพรพรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา (น้องเอม)

ด.ช.ธัชภูมิ ภูเมฆ (น้องภูมิ)

ด.ช.ธณิติน ติณณ์ สุขจำเริญ (น้องติน ติณณ์)

ด.ญ.พรพิมล ปาป้อง (น้องนุ๊ก)

    

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.1

    

ด.ช.ภูรินทร์ อินทรพรอุดม (น้องพอล)

ด.ช. ศิรภัส ชัชวาล (น้องเพียว)

    

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ม.1 gifted

    

ด.ญ. พาขวัญ นามสุวรรณ (น้องอร)

ด.ช. นนทวัฒน์ คำศรี (น้องนนท์)

     

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ม.1 ห้องเรียนปกติ

   

ด.ญ.ชนากานต์ พานิชวัฒน์ (น้องเบสท์)

ด.ญ.ภาธิตา ไชยสา (น้องรวงข้าว)

ด.ช.ภูมิพัฒน์ ไบรบน (น้องพู)

   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.1 gifted

  

ด.ช. ธนวุฒิ สำราญรื่น (น้องแอ้น)

     

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยลงกรณ์ ม.1 IEP intensive program

   

ด.ช. ภูมิพัฒน์ ไปบน (น้องพู)

          

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ด.ช.ศิรภัส ชัชวาล (น้องเพียว)

   

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

     

ด.ญ.กุสุมาภรณ์ วิจิตรเกษม (น้องซี)

ด.ช.ณัฐนนท์ ผลศรัทธา (น้องนนท์)

   

โรงเรียนธัญบุรี ม.4 gifted LPS ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

ด.ญ. คุนัญญา พูลมานะอุสาหะกูล (น้องโบ๊ต)

   

  ครูหวานขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ในปีนี้ทุก ๆ คน

แต่ก็มีน้องๆ บางคน ที่พลาดในคราวนี้เช่นกัน เนื่องจากเตรียมตัวในเวลาจำกัดมาก

ครูหวานขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ สู้ ๆต่อไปครับ

สำหรับคนเป็นครู ไม่มีอะไรจะสุขใจเท่าเห็นนักเรียนไปถึงฝั่งตามต้องการ

    

ด้วยใจจริง จากครูหวาน

   

 

       

 

>>>>> เปิดครบทุกหลักสูตร ทั้ง คณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

             ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมหาลัย

             สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละสาขาวิชา

 

>>>>> คอร์สติวเข้า ม1 แน่นด้วยโจทย์ 1001 ข้อ, 

              gifted, สสวท (สำหรับจุฬาภรณ์)

              ติวเข้าสวนกุหลาบรังสิต หอวัง สามเสน

              บดินทรเดชา สาธิต ฯ จุฬาภรณ์

              

>>>>> คอร์สติวเข้า ม4 เตรียมอุดม มหิดล จุฬาภรณ์ เตรียมทหาร

       

>>>>> คอร์สสอบเข้ามหาลัย สอบตรง admission ONET GAT PAT และ กสพท

         

>>>>> คอร์สปกติ เพิ่มเกรด ทุกระดับชั้น

                          

                                  ขอระเบียบการและทดลองเรียนได้ฟรี

                                  ติดต่อ 02-9875175 หรือ 084-7528735

 

บรรยากาศการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ปทุมธานีบรรยากาศการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ปทุมธานีบรรยากาศการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ปทุมธานี

บรรยากาศการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ปทุมธานีบรรยากาศการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ปทุมธานีบรรยากาศการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ปทุมธานี

 

โรงเรียนกวดวิชา คณิต-วิทย์ ปทุมธานี ได้เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาเพิ่มเติมของเด็กๆ ที่เป็นลูกหลานของชาวปทุมธานี และบริเวณชานเมืองโดยรอบ ซึ่งประสบปัญหาในการเดินทางเข้ามาเรียนกวดวิชาในกรุงเทพ โดยส่วนมากแหล่งการศึกษากวดวิชาชั้นนำของประเทศมักจะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณกรุงเทพชั้นใน และเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องการเดินทางเป็นปัญหาที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงได้อย่างยากลำบาก เวลาส่วนใหญ่ของเด็กๆ จึงหมดไปกับการเดินทาง

ที่นี่ เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเด็กๆ โรงเรียนกวดวิชา คณิต-วิทย์ ปทุมธานี เป็นโรงเรียนที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรและอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการกวดวิชามากว่า 20 ปี มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

เพื่อโอกาสที่ดี เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าของลูกหลานชาวปทุมและเด็กชานเมือง มาเรียนที่นี่กันครับ 

โรงเรียนกวดวิชา คณิต-วิทย์ ปทุมธานี  ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรของสถาบันกวดวิชา high speed maths center สอนโดย อ.ชวพัฒน์ อัจฉริยกุล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "พี่บุ๋ม" เน้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโอลิมปิก 

ที่นี่เรียนอะไรกันบ้าง?

 

»  เปิดสอนครบทั้งคณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ ป4-ป5-ป6-มัธยมต้น-มัธยมปลาย

»  ติวเข้า ม.1 รร.ชื่อดัง สวนกุหลาบรังสิต หอวัง จุฬาภรณ์ สามเสน สาธิตฯ บดินทรเดชา สตรีวิทย์

»  ติวเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทย์ เตรียมทหาร จุฬ่าภรณ์ 

»  เข้มข้นด้วยหลักสูตร สสวท. เพื่อการสอบแข่งขัน และสอบเข้าจุฬาภรณ์

»  ติวเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตร ติวสอบ ONET, GAT, PAT1, PAT2 และ PAT3

»  ติวเข้าแพทย์ ด้วยหลักสูตร กสพท.

»  ติวสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็น SMART1, สอบโควต้า 3 ภาค

»  สอนทั้งเนื้อหา และตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้น

 

ทำไมต้องเรียนกับ

พี่บุ๋ม ?

 

 • ที่ 1 ประเทศไทยเรียนที่นี่
 • นักเรียนโอลิมปิกเรียนที่นี่
 • นักเรียนสอบโอเน็ตเต็มร้อยเรียนที่นี่
 • พี่บุ๋มมีสูตรลัดมากที่สุด ->PB law 179 สูตรลัด
 • พี่บุ๋มสอนละเอียด พื้นฐานแน่น เข้าใจง่าย ไม่ข้ามโจทย์
 • พี่บุ๋มเป็นผู้ออกข้อสอบ PAT1 ในการสอบ pre entrance ของ EDUZONE
 • พี่บุ่มได้รับเชิญจากโรงเรียนต่างๆ ในการติวนักเรียนก่อนสอบ entrance
 • พี่บุ๋มเป็นอาจารย์ในการติวสอบเข้าที่จัดขึ้นของโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PEPTINE, Brand 

 

 

ทำไมต้องเรียนที่ High Speed Maths Center?

  

 • ที่นี่ปฏิวัติการเรียนแนวใหม่ ด้วยระบบ On-demand
 • กำหนดหลักสูตรและแบบเรียนเป็นของตนเอง เพื่อให้การเรียนสัมฤทธิ์ผล
 • เรียนกับโจทย์ข้อสอบจริงจากการสอบแข่งขันที่ต่างๆ
 • ให้จำนวนชั่วโมงเรียนมากที่สุด เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาทุกวินาที
 • เลือกเรื่องเรียนได้ ตัดปัญหาเรียนไม่ตรงกับที่โรงเรียน
 • เลือกเวลาเรียนและจัดตารางเรียนเองได้
 • สามารถหยุดเวลา เพื่อทำโจทย์ก่อน แล้วค่อยดูอาจารย์เฉลยได้ ทำให้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองซึ่งจะทำให้การทำโจทย์ข้อสอบจริงสัมฤทธิ์ผล
 • เร่งเวลาเรียนสำหรับเรื่องที่เข้าใจแล้วและขยายเวลาหรือเรียนซ้ำสำหรับเรื่องที่เข้าใจยาก
 • ระบบ on-demand ทำให้สามารถปรับระบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสไตล์ของนักเรียนแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละคนมีพื้นฐานและความถนัดไม่เหมือนกัน

 

คอร์สขั้นเทพ

  เข้มด้วยคุณภาพ

 

 ป.6 กวดเข้า ม.1

 

ตะลุยโจทย์คณิต 1001 ข้อ

ตะลุยโจทย์คณิต GIFTED

คณิต ป.6 สสวท.

คอร์สปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1

ตะลุยโจทย์วิทย์ 1001 ข้อ

วิทย์ ป.6 สสวท.

ตะลุยโจทย์ภาษาไทย 1001 ข้อ

คอร์สปูพื้นฐานสังคมศึกษา ป.6 เ้ข้า ม.1

ตะลุยโจทย์สังคม 1001 ข้อ

ภาษาอังกฤษ ระดับประถม ป.5-6

ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ป.6 กวดเข้า ม.1

  

 

มัธยมต้น (ม.1-ม.3)

 

คณิต ม.ต้น       ม.1 ถึง ม.3

ฟิสิกส์ ม.ต้น      ม.1 - ม.3

เคมี ม.ต้น          ม.1 - ม.3

ชีววิทยา ม.ต้น   ม.1 - ม.3

ภาษาอังกฤษ ม.1

ภาษาอังกฤษ ม.2-3 

 

ม.3 กวดเข้า ม.4

คณิตกวดเข้าเตรียมอุดม มหิดลวิทย์

ตะลุยโจทย์คณิต ม.ต้น เข้าเตรียมอุดม มหิดลวิทย์ GIFTED

คณิตกวดเข้าเตรียมทหารสี่เหล่า

ฟิสิกส์กวดเข้าเตรียมอุดม มหิดลวิทย์

ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม มหิดลวิทย์   

 

มัธยมปลาย (ม.4-ม.6)

คณิต ม.ปลาย   ม.4 ถึง ม.6

ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลศาสตร์ 1,2 ไฟฟ้า สสาร คลื่น อะตอม

ตะลุยโจทย์เคมีโอลิมปิก ม.ปลาย

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1

อังกฤษ GRAMMA  ม.ปลาย

อังกฤษ READING ม.ปลาย 

อังกฤษ VOCABULARY ม.ปลาย

อังกฤษ ERROR ม.ปลาย

อังกฤษ GAT ม.ปลาย

 

กวดเข้ามหาลัย

คณิตศาสตร์ O-NET

คณิตศาสตร์ PAT1

ตะลุยโจทย์คณิต O-NET + PAT1

โจทย์เก็งคณิต O-NET

โจทย์เก็งคณิต PAT1

เฉลยข้อสอบจริง O-NET

เฉลยข้อสอบจริง PAT1

GAT การเชื่อมโยง

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา PAT2

ตะลุยโจทย์พื้นฐานวิศวกรรม PAT3

คณิตแพทย์ กสพท.

คณิตมหัศจรรย์ SMART1

ตะลุยโจทย์คณิตโควต้า 3 ภาค

 

โรงเรียนกวดวิชา คณิต-วิทย์ ปทุมธานี

40/151-152 ตรงข้ามคอนโดเดอะแคช ถนนเสมาฟ้าคราม คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130